Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi
Yorumlar: One Comment

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Sertifikası Nedir be Ne İşe Yarar?

İşyerlerinde acil durumlarda oluşturulması gereken kriz masasını ve üyelerinin eğitilmesini, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlamayı ve kontrol etmeyi ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirebilecek nitelikte eğitmen yetiştirilmesini sağlar. Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi sertifikası Üniversite onaylı olarak verilen E Devlet sistemine işlenen 45 saatlik bir programdır.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Sertifikasını Kimler Alabilir?

 Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışan en az Lise ve Dengi Okul Mezunu,
 Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 İSG Uzman adayları,
 Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
 Özel Firmalarda veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

Katılımcılara yüksekte yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak, oluşabilecek riskleri ve bu riskler karşısında alınacak önlemleri tanımlayarak, yüksekte çalışma alanında eğitmenlik yapmalarını sağlamak.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı Nedir?

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitiminin Bireysel Kazanımları Nelerdir?

 İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
 İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
 İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
 Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitiminin İçeriği Nelerdir?

• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahale ekiplerinin yapıları
• Müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Acil duruma müdahale prosedürleri
• Bireysel görev ve sorumluluklar
• Bir acil durumda ekip elemanlarının bulunacağı yerler
• Müdahale ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Malzemelerin bulundukları yerler ve kullanımı
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Ekip malzeme bakımı
• Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
• Senaryolar üzerinden Emniyet ekibi uygulamaları yaptırılması
• İşletmede karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil ekiplerin listelerini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme
• Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Uyarı, alarm ve haberleşme prosedürleri
• Acil ve planlı durdurma talimatları
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
• Tesis tahliyesi, Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Sonunda Kazanılması Hedeflenen Davranış Şekilleri Nelerdir?

*İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
*Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak.
*İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Kursu Eğitim Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi sertifikasında süreç örgün eğitim, uzaktan eğitim ya da canlı ders sistemi ile ilerlemektedir. Kursiyerlerimiz kayıt olduktan sonra kendilerine tanımlanan öğrenci panelindeki asekron video, canlı ders ve pdf dosyalarından eğitimlerini takip edebilirler.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Sertifikasını Ne Kadar Sürede Alabilirim?

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi sertifikası örgün, uzaktan ya da canlı ders sistemi ile hızlandırılmış eğitim modülleriyle kısa sürede tamamlanabilecek eğitim programlarının arasındadır. Kurs sonunda belgeler öncelikle E-Devlete işlenir, daha sonra belgenin aslı kursiyere teslim edilir. Üniversite onaylı Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi sertifikası ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

Comment (1)

  • özlem kurtuluş cevap

    .acil durum ve kriz yönetimi eğitici eğitmeninliği sınıfı ne zaman açılacak acaba?

    11 Mayıs 2023 , 09:56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Almak İstiyorum?