Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre personel alıyor.

Yorumlar: 0

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Aşağıdaki tabloda ilan nitelikleri ve diğer açıklamalar bulunan programcı pozisyonu için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak
başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday
yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Sıralamada son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava
alınacak adayların listesi Üniversitenin internet sayfasında (https://ebyu.edu.tr/tr/) ilan edilecektir.

 

İlan metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Almak İstiyorum?