Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesi) Alım İlanı

Yorumlar: 0

Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesi) Alım İlanını Yayınladı.

Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik, Teknisyen alımı yapılacaktır.

ARANILAN GENEL ŞARTLAR
A-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak.
B-18 yaşını tamamlamış olmak.
C-Adaylar, aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.
D-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
E-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda
görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
F-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
G-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
H-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek.
İ-Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı
olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
J-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
K-İlan edilen kadrolarda yaş sınırına ilişkin açıklama: “30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.” niteliğini taşıyan kadrolara 17.02.1992 tarihi ve sonrası
doğumlu, “35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.” niteliğini taşıyan kadrolara 17.02.1987 tarihi ve sonrası doğumlu, “40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.”
niteliğini taşıyan kadrolara 17.02.1982 tarihi ve sonrası doğumlu adaylar müracaatta bulunabileceklerdir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
1-Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten
ulaşabilirsiniz.)
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
4-2 (iki) adet Fotoğraf (Müracaat formuna yapıştırılacaktır.)
5-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
6-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
7-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde
alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK
Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
8-Sertifika veya ustalık belgesi istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
9-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
11- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi.
12- Müracaat süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Kamu Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu.
(Raporda boy/kilo ölçümü yer alacaktır.)
13- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP hizmet belgesini”
müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.”

İlana ulaşmak için buraya tıklayınız.

Müracaat Formu için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Almak İstiyorum?