Yangın Eğitici Eğitimi

Yangın Eğitici Eğitimi
Yorumlar: 0

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikası Nedir Ne İşe Yarar?

Yangın eğitimi; yangın şekillerini ve tiplerini anlatarak, olası bir yangın durumunda nasıl baş edeceğini, güvenlik ve sağlık çerçevesini de gözeterek, uygulanması gereken teknik bilgi ve becerileri öğreten 45 saatlik eğitim sürecidir.
Bu eğitimin verilmesindeki temel gaye, yangına müdahale planı yapabilme ve müdahaleyi gerçekleştirmedir. Ayrıca yangın önleme tekniklerini bilme ve hızlı kullanma, yangın söndürme esnasında kullanılması gereken araç ve gereçleri tanıma ve kullanabilme de eğitimde elde edilen yetkinlikler arasındadır. Buna ek olarak yangın esnasında doğru davranışı sergileyebilme becerisine sahip olma, acil durum olaylarında koordinasyonu sağlaya bilme ve kurtarma tekniklerini uygulayabilme de bu eğitimle elde edilebilir. Yangın eğitici eğitimi normal seviyeler de 8 saatlik bir eğitimdir. İleri seviye eğitimler ise, 45 saat olarak değerlendirilir. Yangın Eğitici Eğitimi sertifikası Üniversite onaylı olarak verdiğimiz E Devlet sistemine işlenen bir programdır.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikasını Kimler Alabilir?

Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programı, Kamu Kurumları ve Özel Sektöre ait İşletmelerin yangınla ilgili birimlerin çalışanları, İş Güvenliği Uzman ve Teknikerleri, İş Güvenliği ve Sağlığı çalışanları, yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretimini ve pazarlamasını yapan firmaların eğitim personeli ve çalıştığı kurumda ilgili personele genel yangın eğitimi verme yetkinliğine sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi kişiler katılabilir.

Yangın Eğitici Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

Yangın Söndürme Eğitici Eğitimi alan katılımcılar, yangın ile ilgili genel bilgi verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini öğretecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, yangın müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekilleriyle ilgili her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek bilgi, tecrübe ve uygulama yapma yetisini kazandırmaktır.

Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı Nedir?

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek, yangın risk analizi yapabilecek, yangın danışmanlığı yapabilecek ve yangın kriminolojisi hazırlayabilecek etkinliğe sahip eğitmen / danışman yetiştirmektir.

Yangın Eğitici Eğitiminin Kişiye Kazandırdıkları Nelerdir?

Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
• Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
• Yanmanın oluşumunu bilir.
• Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
• Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
• Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
• Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
• Söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
• Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
• Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
• Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
• Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
• Yangın dolaplarını kullanır.
• Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
• Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
• Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
• Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
• Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
• Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.
• Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.

• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
• 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir ve eğitim sonunda katılım belgesi verebilir. (1. SEVİYE)
• Yangın Risk Analizi yapar ve raporlandırır (2.SEVİYE)
• Yangın Danışmanlığı yapar (3. SEVİYE)
• Yangın Kriminolojisi hazırlar (4. SEVİYE)

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar Nelerdir?

 Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
 Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
 Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
 İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 Verim ve kalitenin artmasını,
 Eğitim maliyetlerin düşürülmesi,
 Personelin öz güveninin artırılmasını,
 Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

Yangın Eğitici Eğitimi İçeriği Nelerdir?

*Yangın tanımı
*Yangın yönetmelikleri
*Yangın tesisatları
*Yangının çeşitleri örneğin; yavaş-hızlı, parlama-patlama
*Yangın üçgeni, yangın dörtgeni
*Yangının sebepleri
*Oluşumlarına göre yangının türleri
*Yangına müdahale yöntemleri
*Gaz patlamaları
*Elektrik
*İtfaiye araç gereçleri
*İlk yardım bilgisi
*Oluşan yanıklar için ilk yardım bilgisi

Yangın Eğitici Eğitimi Kursu Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasında süreç örgün eğitim, uzaktan eğitim ya da canlı ders sistemi ile ilerlemektedir. Kursiyerlerimiz kayıt olduktan sonra kendilerine tanımlanan öğrenci panelindeki asekron video, canlı ders ve pdf dosyalarından eğitimlerini takip edebilirler.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikasını Ne Kadar Sürede Alabilirim?

Yangın Eğitici Eğitimi sertifikası örgün, uzaktan ya da canlı ders sistemi ile hızlandırılmış eğitim modülleriyle kısa sürede tamamlanabilecek eğitim programlarının arasındadır. Kurs sonunda belgeler öncelikle E-Devlete işlenir, daha sonra belgenin aslı kursiyere teslim edilir. Üniversite onaylı Yangın Eğitici Eğitimi sertifikası ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

[]
1 Step 1
Kurs Bilgi Formu

Ön Kayıt Ücretsizdir.

Bu formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İsim Soyisimtrue
Şehirtrue
Telefon Numarasıtrue
Hangi Kurs Hakkında Bilgi Almak İstersiniz?your full name
Mesajınız
0 /
Previous
Next

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Almak İstiyorum?